©info | AMSTERDAM | WATER

©info

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, openbaarmaking en verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook van de informatie [tekst + beeld] op deze site is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend.

The design of the Schematic Watermap Amsterdam has been registrated at the BBIE [Benelux Bureau Intellectueel Eigendom] at the Hague / Netherlands and is protected by the copyright laws of the Netherlands and international treaties.

All rights reserved.